Tynk mozaikowy Mozalit TM 25kg

Tynk mozaikowy Mozalit TM 25kg Zobacz większe

Tynk mozaikowy Mozalit TM 25kg

Nowy produkt

170,00 zł brutto

Paleta kolorów

 • TM-13
 • TM-14
 • TM-15
 • TM-16
 • TM-17
 • TM-18
 • TM-19
 • TM-20
 • TM-21
 • TM-22
 • TM-23
 • TM-24
 • TM-25
 • TM-26
 • TM-27
 • TM-28
 • TM-29
 • TM-30
 • TM-31
 • TM-32
 • TM-33
 • TM-34
 • TM-35
 • TM-36
 • TM-37
 • TM-38
 • TM-39
 • TM-40
 • TM-41
 • TM-42
 • TM-43
 • TM-44
 • TM-45
 • TM-46
 • TM-47
 • TM-48
 • TM-49
 • TM-50
 • TM-51
 • TM-52
 • TM-53
 • TM-54
 • TM-55
 • TM-56
 • TM-57
 • TM-58
 • TM-59
 • TM-60
 • TM-61
 • TM-62
 • TM-63
 • TM-64
 • TM-65
 • TM-66
 • TM-67
 • TM-68
 • TM-69
 • TM-70
 • TM-71
 • TM-72

Więcej informacji

Sposób użycia

WYTYCZNE WYKONAWCZE
Nie wykonywać w czasie deszczu i pod bezpośrednim działaniem słońca. W celu uniknięcia różnic odcieni na jednej ścianie, zalecane jest nakładanie ma­teriału z jednej partii. Wykonaną wyprawę chronić przed deszczem przynaj­mniej przez 12 godzin od nałożenia masy. Podany czas dotyczy następujących warunków: temp. powietrza + 16 C, wilgotność względna 60 %. Jeżeli podane parametry będą inne, czas ten może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych może spowodować nierównomierność kolorystyki bądź zniszczenie wyprawy.

Wskazówki wykonawcze

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Szpachlowanie nierówności podłoża ściennego należy wykonywać za pomo­cą zaprawy klejącej TERMOLEP-U, a w przypadku większych nierówności z ewentualnym dodatkiem kruszywa budowlanego. Przygotowaną mieszankę nakładać ręcznie za pomocą pac ze stali nierdzewnej az do zlicowania. Odcze­kać 2 doby poczym powierzchnię zagruntować GRUNLITEM-K. Prace przygo­towawcze zakończyć najpóźniej na 24 godziny przed nakładaniem masy tynkar­skiej MOZALIT

NAKŁADANIE MASY
Masę tynkarską MOZALIT dokładnie rozmieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do zapraw budowlanych. Jeżeli wymagana jest rzad­sza konsystencja masy od dostarczonej przez producenta, podczas mieszania można dodać niewielką ilość (do I % wagowo) wody, aż do uzyskania konsy­stencji wygodnej do nakładania. Masę nakłada się ręcznie pacami ze stali nie­rdzewnej, a następnie zagładzą tymi samymi pacami w jednym kierunku. Dobre efekty daje dwukrotne nałożenie masy. W tym celu pierwszą warstwę masy na­leży nałożyć „na zdarcie". Miejscowe prześwity zostaną uzupełnione przy po­wtórnym nałożeniu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Czyścić bieżącą wodą bezpośrednio po użyciu. Material po wyschnięciu jest trudny do usunięcia.

Uwagi i zalecenia

KOLORYSTYKA
94 główne kolory. Istnieje możliwość uzyskiwania znacznie szerszej gamy kolo­rów poprzez dowolne łączenie ze sobą 14 podstawowych kolorów kruszywa.

PRZECHOWYWANIE
Trwałość 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturach od + 5°C do + 25°C. Unikać przechowywania bezpośrednio przy źródłach cie­pła oraz napromieniowania przez słońce.

Posiada atest PZH,

PKWiU: 24.30.22-60.3 I

Klasyfikacja wg normy: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7508/2008