Kosbud tynk akrylowy Acrylit Kornik grupa kolorystyczna DK 25kg

Tynk akrylowy Acrylit Kornik 25kg Zobacz większe

Kosbud tynk akrylowy Acrylit Kornik grupa kolorystyczna DK 25kg

Nowy produkt

170,00 zł brutto

Paleta kolorów

 • DK-205
 • DK-224
 • DK-252
 • DK-292
 • DK-291
 • DK-322
 • DK-321
 • DK-525
 • DK-335
 • DK-334
 • DK-333
 • DK-332
 • DK-345
 • DK-344
 • DK-343
 • DK-340
 • DK-395
 • DK-393
 • DK-412
 • DK-355
 • DK-354
 • DK-353
 • DK-352
 • DK-375
 • DK-435
 • DK-445
 • DK-455
 • DK-475
 • DK-505
 • DK-515

Więcej informacji

Służy do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemie ociepleń KOSBUD . Biały lub barwiony w masie wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Odporny na zabrudzenia i porastanie ścian przez grzyby, algi i glony.

Z dodatkiem: MIKA – odporność na UV +30%, Minerał funkcyjny – zwiększone wiązanie i odporność na zabrudzenia, KOSBUPROTECT – ochrona mikrobiologiczna.

Sposób użycia

RODZAJ PODŁOŻA
Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków KOSBUD, tynki ce­mentowe, cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wy-sezonowane (warstwa zbrojca minimum 3 dni od zatopienia siatki w kleju i 2 dni od naniesienia gruntu podtynkowego GRUNLIT

SPOSÓB UŻYCIA
Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolno-obrotową. Nanosić nierdzewną pacą stalową, ściągać i wyrównywać na grubość ziarna, a następnie zacierać pacą plastikową do uzyskania odpowiedniej faktury baranka lub kornika Przestrzegać zasady nakłada­nia „mokre na mokre". Nie używać zabrudzonych lub zardzewiałych narzędzi i pojemników.

NARZĘDZIA
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło ko­szyczkowe, nierdzewne pace stalowe, kielnie oraz pace plastikowe.

Wskazówki wykonawcze

WARUNKI WYKONANIA
Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wy­konywać przy temperaturze od +5°C do +25°C. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, spoiwami, wypełniaczami oraz barwnikami nie przewidzianymi w systemie barwienia. Dopuszczalne jest dolanie wody max I %. Unikać pracy przy silnym, bezpośrednim nasłonecznie­niu, silnym wietrze oraz wysokiej wilgotności powietrza. Do momentu całkowitego utwardzenia tynk chronić przed deszczem.

UWAGI
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach czas zużycie może ulec zmianie.. W razie zabrudzenia oczu tynkiem należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontakto­wać się z lekarzem. Chronić również skórę używając rękawic ochron­nych. Narzędzia czyścić wodą . Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Uwagi i zalecenia

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowa­niach w temp. od +5°C do +25°C - 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE
Jednostkowe: wiaderko 25kg. Zbiorcze: paleta ofoliowana 825kg

BARWA: naturalna biel i kolory wg wzornika KOSBUD KOLOR lub dostar­czonego wzoru.