Kosbud tynk silikonowy Acrylit-sl Kornik grupa kolorystyczna BK 25kg

Kosbud tynk silikonowy Acrylit-sl Kornik BK 25kg Zobacz większe

Kosbud tynk silikonowy Acrylit-sl Kornik grupa kolorystyczna BK 25kg

Nowy produkt

180,00 zł brutto

Paleta kolorów

 • BK-203
 • BK-202
 • BK-214
 • BK-211
 • BK-234
 • BK-243
 • BK-242
 • BK-260
 • BK-251
 • BK-250
 • BK-280
 • BK-300
 • BK-290
 • BK-320
 • BK-310
 • BK-523
 • BK-522
 • BK-330
 • BK-341
 • BK-381
 • BK-380
 • BK-392
 • BK-391
 • BK-411
 • BK-410
 • BK-401
 • BK-351
 • BK-350
 • BK-364
 • BK-363
 • BK-362
 • BK-373
 • BK-372
 • BK-434
 • BK-433
 • BK-443
 • BK-442
 • BK-453
 • BK-452
 • BK-473
 • BK-491
 • BK-481
 • BK-480
 • BK-503
 • BK-513

Więcej informacji

Tynk silikonowy o zwiększonej odporności na zabrudzenia służy do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków w systemie ociepleń KOSBUD. Biały lub barwiony w masie wg wzornika kolorów KOSBUD COLOR SYSTEM. Odporny na zabrudzenia i porastanie ścian przez grzyby, algi i glony.

Z dodatkiem: MIKA – odporność na UV +30%, Minerał funkcyjny – zwiększone wiązanie i odporność na zabrudzenia, KOSBUPROTECT – ochrona mikrobiologiczna.

Sposób użycia

RODZAJ PODŁOŻA
Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków, tynki cementowe cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane (warstwa zbrojąca min. 3dni od zatopienia siatki w kleju i 2 dni od naniesienia gruntu podkładowego GRUNUT SL, tynki po 28 dniach od nałożenia, beton wysezonowany)

SPOSÓB UŻYCIA
Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową. Nanosić nierdzewną pacą stalową, ściągnąć i wyrównywać na grubość ziarna, a następnie przecierać pacą plastikową do uzyskania odpowiedniej faktury. Przestrzegać zasady nakładania „mokre na mokre". Nie używać zabrudzonych lub rdzewiejących narzędzi i pojemników.

NARZĘDZIA
Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotową, mieszadło koszyczkowe, nierdzewne pace stalowe, kielnie oraz pace plastikowe.

Wskazówki wykonawcze

WARUNKI WYKONANIA
Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Prace wykonywać przy temp. od +5oC do +25oC. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, spoiwami, wypełniaczami oraz barwnikami nieprzewidzianymi w systemie barwienia. Dopuszczalne jest dodanie wody w ilości max. 1%. Unikać pracy przy silnym, bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze oraz wysokiej wilgotności powietrza. Do momentu całkowitego utwardzenia tynk chronić przed deszczem.

UWAGI
Dane techniczne i informacje osposobie stosowania podane sądlatemp 20 oC i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt chronić przed dostępem dzieci. W razie zabrudzenia oczu tynkiem należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę, używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Uwagi i zalecenia

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5oC do +25oC - I 2 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE
Jednostkowe: wiaderko 25kg Zbiorcze: paleta ofoliowana 825kg

BARWA: naturalna biel i kolory wg wzornika KOSBUD KOLOR lub dostarczonego wzoru.