Termolep WU klej do wełny mineralnej 1050kg (42 . paleta)

Termolep WU klej do wełny mineralnej 1050kg Zobacz większe

Termolep WU klej do wełny mineralnej 1050kg (42 . paleta)

Nowy produkt

1 100,00 zł brutto

Więcej informacji

Sposób użycia

NARZĘDZIA
Mieszarka mechaniczna wolnoobrotowa, kielnia, szpachelka, paca z ząbkami, dozownik wody. Paca, szpachelka i kielnia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

SPOSÓB UŻYCIA
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5° C do +25° C

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być, mocne, czyste, suche i nośne. W przypadku starych podłoży dyspersyjnych lub ze sztucznych żywic należy sprawdzić jego wytrzymałość Zalecane jest wzmocnienie ściany GRUNLITEM-WU, poprawi on przyczepność i wyrówna chłonność.

Przygotowanie produktu

Zawartość worka wymieszać używając mieszadła mechanicznego wolnoobrotowego z około 5 - 6 l czystej, chłodnej wody, do uzyskania jednolitej konsystencji. Odczekać 4 minuty i ponownie wymieszać.

Nakładanie masy

Przyklejanie płyt

Przed montażem powierzchnię płyty zaciągnąć cienką warstwą kleju i poczekać aż wstępnie przeschnie. Następnie nanieść klej na powierzchnię całej płyty i przeciągnąć pacą z grzebieniem tak aby uzyskać jednakową warstwę kleju. Jeżeli stosujemy inną metodę należy klej nanosić w taki sposób, aby zawsze pokrywał 60% powierzchni płyty. Po dociśnięciu płyty przez 10 minut można ją jeszcze ustawić. Kołkowanie rozpoczynamy minimum 24 godziny od przyklejania, do kołkowania używamy tylko kołków z metalowym trzpieniem.

Wykonanie warstwy zbrojnej

Przed zatapianiem siatki powierzchnię należy zaciągnąć cienką warstwą kleju i poczekać aż wstępnie przeschnie. Następnie nanieść klej na powierzchnię płyty warstwą 2-3 mm, po czym wtopić w nią siatkę zbrojną z włókna szklanego za pomocą metalowej pacy, tak aby w żadnym miejscu nie była widoczna. Ewentualne wgłębienia ponownie zaszpachlować, a wypukłości zatrzeć papierem ściernym.

Podane parametry mają zastosowanie przy 23° C i 50% wilgotności.

Wskazówki wykonawcze

WYTYCZNE WYKONAWCZE
Pracę wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, niższa lub wyższa temperatura od optymalnej wpływa negatywnie na właściwości produktu.

Do kleju nie dodajemy żadnych substancji. Ocieplaną elewacje należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem silnego wiatru, deszczu i słońca co najmniej do czasu wyschnięcia ostatniej warstwy. Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 1 godziny w temperaturze +20° C i wilgotności powietrza ok. 60%. Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Klej TERMOLEP-WU zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

Uwagi i zalecenia

PRZECHOWYWANIE
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania- 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu zbiorczym, w suchym miejscu.

OPAKOWANIA
Jednostkowe: worek 25 kg
Zbiorcze: paleta ofoliowana 1050 kg