Farba silikonowa Chmurka SL grupa kolorystyczna AK 20kg

Farba silikonowa Chmurka SL AK 20kg Zobacz większe

Farba silikonowa Chmurka SL grupa kolorystyczna AK 20kg

Nowy produkt

410,00 zł brutto

Paleta kolorów

 • AK-201
 • AK-200
 • AK-213
 • AK-210
 • AK-222
 • AK-221
 • AK-220
 • AK-233
 • AK-232
 • AK-231
 • AK-230
 • AK-241
 • AK-240
 • AK-272
 • AK-271
 • AK-270
 • AK-521
 • AK-520
 • AK-390
 • AK-400
 • AK-361
 • AK-360
 • AK-371
 • AK-370
 • AK-432
 • AK-431
 • AK-430
 • AK-441
 • AK-440
 • AK-451
 • AK-450
 • AK-472
 • AK-471
 • AK-470
 • AK-490
 • AK-502
 • AK-501
 • AK-500
 • AK-512
 • AK-511
 • AK-510

Więcej informacji

Sposób użycia

RODZAJ PODŁOŻA
Tynki dekoracyjne mineralne i akrylowe, odpowiednio wysezonowane tynki tradycyjne, cementowo-wapienne i cementowe, powierzchnie betonowe oraz inne podłoża mineralne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne bez pyłu, kurzu tłustych plan wolne od wykwitów pochodzenia biologicznego chemicznego. Stare podłoża należy zmyć wodą pod ciśnieniem. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy usunąć. Nierówności wyrównać i zaszpachlować. Podłoże chłonne lub pyliste przed nakładaniem farby należy zagruntować gruntem GRU NUT U. W przypadku nakładania farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania. Tynki dekoracyjne można malować najwcześniej po upływie 3 dni od nałożenia.

SPOSÓB UŻYCIA
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody (do pierwszego malowania max. 10% do drugiego 5% objętości farby). Farby po dokładnym wymieszaniu można nanosić wałkiem malarskim, pędzlem lub natryskowo. Drugą warstwę należy nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Narzędzia po użyciu należy umyć wodą.

NARZĘDZIA
Pędzel, wałek lub pistolet malarski.

Wskazówki wykonawcze

WARUNKI WYKONANIA
Prace wykonywać przy temp. otoczenia i podłoża od +5°C do + 25°C. Nie należy wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. Czas wysychania nałożonej na podłoże jednej warstwy farby wynosi ok. 3 godz. Całkowite utwardzenie powłoki następuje po min. 24 godz. Niska temp. i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania i wiązania farby. Nowo wykonaną powłokę malarską chronić do jej całkowitego wyschnięcia przed opadami atmosferycznymi

UWAGI
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Podczas pracy produkt należy regularnie mieszać i po użyciu szczelnie zamknąć. Do farby nie dodawać innych farb lub preparatów. W razie zabrudzenia oczu farbą należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę, używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Uwagi i zalecenia

PRZECHOWYWANIE
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C - I 2 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE
Jednostkowe: wiaderko 10kg, wiaderko 20kg.
Zbiorcze: paleta ofoliowana 330kg, 660kg,